EST
1998

Våra telefon- och öppettider: 
Tisdagar, Onsdagar och Torsdagar,
16.30 - 19.00
Övrig tid efter överenskommelse.

OBS! 
Vi säljer även 
via postorder.

Butik:
Ringgatan 55 
653 49 Karlstad
Tel 054/57 21 40
E-mail:
 
info@samla-lek.se

I KARLSTAD